ABDE adviseert mee de technische specificaties en uitwerking van de bouw van een biomethanisatie-eenheid in de stad Brussel, met als doel de verwerking van 25 à 30.000 ton methaniseerbaar afval per jaar en de productie van warmte en elektriciteit door warmtekrachtkoppeling en de productie van biobrandstof.

read more